Collection: Känslor

Ibland måste man visa vad man tycker. Därför har vi satt ihop en samling med olika känslouttryck. Just nu finns arg, glad, ledsen, orolig, kall och varm men vi kommer fylla på mer inom kort.

Dessutom kan det vara bra att kunna visa vad man tycker om exempelvis mat eller en aktivitet. Så nu finns det en mindre betygskala från grön - gul - röd, bra - sådär - inte bra.